Arven prioriterer miljøet

Arven prioriterer miljøet

Vårt mål i Arven er å lage produkter av høyeste kvalitet med lavest mulig påvirkning på miljøet.

Arven bruker en helhetlig tilnærming som tar sikte på å redusere den negative miljøeffekten på tvers av alle deler av produksjonen vår. Vi tror at bærekraftig utvikling handler om å balansere sosiale, miljømessige og økonomiske prinsipper. Vi ønsker å bidra proaktivt til å redusere virkningen av de store miljøutfordringene planeten vår står overfor. Vi ønsker å møte disse utfordringene ved innovasjon og å gjøre positive endringer til det beste for våre kunder, ansatte og industrien som helhet.
 

Liten miljøpåvirkning

Hvert smykke, hver bestikkdel er laget med tanke på lang levetid, fra design til prototyping, utvikling og produksjon. Vi verdsetter naturressursene høyt og har som mål å være miljøbevisste i hvert trinn av produksjonsprosessen. Vår strategi er fokusert på solid håndverk, økt sporbarhet av materialer og 100% bruk av resirkulerte metaller, samtidig som vi sikrer etisk og bærekraftig forretningspraksis.

 

Resirkulerte metaller

Vi bruker sølv og gull i smykkene og bestikket vårt, og derfor er dette mest effektfulle stedet å starte vår reise mot sirkularitet. Siden gull og sølv er fornybare ressurser, kan de resirkuleres gjentatte ganger uten å miste hverken verdi eller renhet. Vi bruker faktisk 100% resirkulert sølv og gull!

En fullstendig overgang til resirkulert sølv og gull har redusert vårt karbonavtrykk og vannforbruk sammen med andre miljømessige og sosiale påvirkninger. Resirkulert sølv er ca 10 ganger mindre karbonintensivt enn konvensjonelt sølv, og resirkulert gull er hele 25 ganger mindre karbonintensivt enn konvensjonelt gull.
 

Diamanter

I mange tiår har Arven hatt den samme diamantleverandøren til bruk i våre smykker. Dette er viktig for å sikre både god og konsistent kvalitet på stenene, men også tryggheten for at diamantene er fremskaffet på etisk forsvarlig vis. Vi vil kun bruke diamanter som vår leverandør kan dokumentere opphavet til.
 

Innovasjon

Selv om vi har en dyp respekt og kjærlighet for tradisjonelle teknikker for produksjon av gull- og sølvprodukter, ser vi at bransjen vår har behov for innovative løsninger for å utvikle seg, bli mer effektive og redusere påvirkningen på miljøet. For noen år siden tok vi steget og begynte arbeidet med dette internt. Våre medarbeidere bruker i dag med både digitale designprogrammer og 3D-printer.


For eventuelle spørsmål kontakt oss på post@arven.no