Bytte og retur

I dette dokumentet beskrives våre viktigste retningslinjer vedrørende angrerett. Våre retningslinjer skal til enhver tid være i henhold til Angrerettloven. Du finner angrerettloven på lovdata.no.

Angrerettens gyldighetsområde
For at Angreretten skal komme til anvendelse, må kjøpet har blitt gjort over internett, e-post eller telefon. Angreretten gjelder også ved kjøp på nett med utlevering i butikk. Angreretten gjelder derimot ikke ved kjøp i våre fysiske butikker.

Det er ikke angrerett på tjenester (f.eks gravering eller service) som er ferdig levert. Angreretten gjelder heller ikke ved kjøp av varer som er spesiallaget til deg. Dette gjelder likevel bare dersom leveringen av tjenesten har startet med forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke og forbrukeren har erkjent at angreretten vil gå tapt når avtalen er oppfylt.

Slik angrer du
Vi anbefaler at du skriver en e-post til oss der det fremkommer tydelig at du vil angre. Legg gjerne ved angrerettskjemaet som du mottok i ordrebekreftelsen. 

Du har 2 uker på deg til å melde fra. Nedtellingen begynner når du har fått varen i din fysiske besittelse. Med det menes at varen er levert i forbrukers postkasse, på forbrukers arbeidsplass, post i butikk eller når den er mottatt av noen på vegne av forbrukeren. Fristen starter imidlertid ikke når forbruker mottar hentelapp fra posten, men først når varen er hentet på postkontoret.

Du behøver ikke å oppgi noen som helst grunn for å bruke angreretten, men du må holde fristen.

Frakt tilbake

Returseddel mottar du sammen med pakken din. Du som kjøper er ansvarlig for å pakke varen(e) forsvarlig og godt inn. Forbrukeren har bevisbyrden for at varen er sendt i retur, og bør derfor sørge for å kunne dokumentere at pakken er innlevert for sending via. PostNord. En slik dokumentasjon vil også ha betydning for vår rett til å holde tilbake kjøpesummen. 

Dersom beskadigelse eller forringelse oppstår og dette skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side, er forbruker ansvarlig for skaden/tapet.

Retur skal gjøres uten unødig opphold og senest innen 14 dager fra meddelelse om angrerett er gitt.

Du har krav på å få tilbake hele summen du har betalt for varen og frakt til deg, men du vil bli belastet et returgebyr på kr. 99,- for retur og håndteringsomkostnader. Som selger er vi ikke pliktige til å tilbakebetale tilleggskostnadene for en dyrere fraktmetode enn den som normalt tilbys, dersom det er forbrukeren som har valgt den dyrere fraktmetoden.

Dersom du ønsker å bytte mottatt vare i en annen størrelse eller farge, eller til et annet produkt, må du legge inn ny bestilling på vår nettside. 
Du fyller ut angreskjema og sender varen i retur til oss. Vi krediterer returen når den ankommer vårt lager, senest innen 7 virkedager. Har du faktura fra Klarna anbefaler vi at du logger inn på "min side" og forskyver forfallsdato for å unngå purregebyr. Vi anbefaler å sende retur med tilsendt returseddel. 

 

Skriv tydelig navn og ordrenummer på angreskjemaet. Sørg for at varene du vil bytte /returnere er ubrukt og at alle etiketter sitter på.

Undersøkelsesrett
Forbrukeren har rett til å undersøke varen uten at det får betydning for angreretten, og uten at det utløser noen betalingsplikt. En slik undersøkelse vil ofte kunne være nødvendig for at forbrukeren skal kunne ta stilling til om vedkommende ønsker å angre på kjøpet. Dersom undersøkelsen går utover det som er naturlig og nødvendig for å fastslå «varenes art, egenskaper og funksjon», vil forbrukeren kunne holdes økonomisk ansvarlig for en eventuell verdireduksjon som skyldes forbrukerens håndtering av varen.

I de tilfellene der forbrukeren har gått utover sin undersøkelsesrett, blir spørsmålet om varen er redusert i verdi, og eventuelt hvor stor verdireduksjonen er. Dette må vurderes konkret. Forringelse av varenes verdi kan bl.a. bestå i utgifter til rensing, rengjøring og reparasjon av varen.